Energy Trend s.r.o.

Ponúkame široké služby v oblasti technického zariadenia budov a energetickej optimalizácie budov, pričom sa opierame o viacročné skúsenosti a stovky úspešných realizácií doma aj v zahraničí. Zaoberáme sa návrhom projektovaním a realizáciov systémov plošného vykurovania a chladenia, systémov riadeného, centrálneho vetrania s možnosťou rekuperácie tepla, montážov vodoinštalácií, ako aj poradenstvom ohľadne energetických úspor.

V roku 2012 sme rozšírili portfólio našich služieb a stali sme sa výhradným dodávateľom moderného systému plošného kúrenia a chladenia značky Harreither.

Zoznam činností :

  • Dovoz a distribúcia systému kúrenia a chladenia HARREITHER
  • Návrh, distribúcia a montáž vykurovacích a chladiacich systémov
  • Návrh, distribúcia a montáž vzduchotechniky
  • Rekuperácia tepla
  • Tepelné čerpadlá
  • Vykurovanie trávnikov
  • Poradenstvom ohľadne energetických úspor