Combi Star ®

Zásobníková technológia budúcnosti!
SPRÁVNA KOMBINÁCIA:
 • Vysoko kvalitný vrstvový zásobník.
 • Izolácia z tvrdej peny pre najvyššie nároky.
 • Viac teplej vody vďaka ideálnemu teplotnému vrstveniu pomocou patentovanej vrstviacej kumulačnej lancety.
 • Vďaka integrovanému špeciálnemu výmenníku tepla vhodné pre solárne použitie (pri typoch HLS).
 • Efektívne solárne využitie vďaka vrstvenému solárnemu nabíjaniu.
 • Úspora miesta vďaka priamo zabudovanej stanice čerstvej vody a regulačnej zostave.

Termovízne obrázky zásoby tepla v zásobníku Combi Star® od firmy HARREITHER ukazujú, ako zohriata voda zo zariadenia na výrobu energie vteká do zásobníka presne v mieste, v ktorom prevládajú ekvivalentné teplotné pomery.

Dodaná energia sa teda použije presne tam, kde je potrebná. Tým je zabezpečené, aby nedochádzalo k nežiaducemu premiešaniu.

Vďaka jedinečnému systému vrstveného úbytku energie zo zásobníka sa dosahuje hygienický a veľmi účinný ohrev úžitkovej vody.

ĎALŠIE VÝHODY V SKRATKE:

 • Tri v jednom: zásobník kúrenie, príprava teplej vody, zásobník solárna energia (u typov HLS)
 • Energeticky úsporná a ekologická prevádzka zariadenia na výrobu tepla vďaka vysokému akumulačnému objemu.
 • Ideálny pri vysokej potrebe teplej vody vďaka optimálnej energetickej efektivite, účinného zužitkovania teplej vody a veľkému prietokovému množstvu (až 30 l /min.).
 • Pre všetky spôsoby prípravy tepla (tepelné čerpadlá, solárne stanice, plyn, olej, spätné získavanie tepla, biogénne palivá).
 • Vďaka vysokému výkonu perfektne dopĺňa systém s nízkou prívodnou teplotou a technológiou tepelných čerpadiel.
 • Možné zdvojnásobenie objemu vďaka doplnkovým zásobníkom tepla.