Jumboval ®

Patentovaná oválna rúrka pre plochy s požiadavkou najvyšších výkonov


S produktom Jumboval® ponúka HARREITHER ďalší prémiový systém plošného vykurovania a chladenia. Výkonnosť osvedčenej technológie oválnych rúrok bola pre systém Jumboval® optimalizovaná vlastným výskumným a vývojovým oddelením firmy HARREITHER.

Veľkú obľubu si získava tento systémový produkt predovšetkým v aplikáciách s náročnými požiadavkami na výkon a s príslušným technickým zázemím. V porovnaní s bežnými rúrkami umožňuje nízky prietokový odpor použitie tohto systému na najrôznejšie účely, najmä však na vykurovanie exteriérových plôch napríklad za účelom ich odmrazovania.

Pri výrobe sa dodržujú najprísnejšie štandardy kvality. Teplotne mimoriadne odolná umelá hmota v kombinácii vždy s najmodernejšou výrobnou technikou a výborne zaškoleným montážnym personálom je prísľubom trvanlivosti systému HARREITHER na celé desaťročia.

  • Oválna geometria rúrky zabezpečuje veľkú tvarovú stálosť v oblasti oblúka (bezpečnosť na stavenisku blízko priemyselných zariadení)
  • Veľký prietokový prierez umožňuje tvorbu veľkých vykurovacích okruhov a použitie hospodárne dimenzovaných čerpadiel.
  • Rôzne oblasti použitia: vykurovanie priemyselných podláh, aktivácia betónového jadra, vyhrievanie trávnika, osobitné spôsoby použitia s vysokými nárokmi na výkon.