Klima Star ® Hybrid

Tepelné čerpadlo + vonkajšia jednotka: najefektívnejšia kombinácia!

S Klima Star® Hybrid ponúka firma HARREITHER technicky mimoriadne vyspelé a spoľahlivé tepelné čerpadlo. Kombinácia tepelného čerpadla vzduch/voda s tepelným čerpadlom soľanka/voda v sebe optimálne spája tichú prevádzku a vysokú účinnosť.

A to najlepšie: Pomocou tohto systému je možné zdravo vykurovať aj chladiť! Aj preto, že to znie tak paradoxne, je vždy znovu fascinujúce, že až do teploty -15°C je vďaka Klima Star® možné zásobovať interiéry príjemným teplom výlučne v vzduchovom režime. Okrem vysokého výkonu je však dôležitá vysoká životnosť a vyváženosť všetkých technických prvkov - rovnako, ako energeticky úsporná a ekologická prevádzka.

Pri použití ako hybridné tepelné čerpadlo nie sú stanovené žiadne hraničné hodnoty vonkajších teplôt. V tomto prípade sa volí najúčinnejší zdroja tepla. Je jedno, či to je tepelné čerpadlo soľanka/voda, voda/voda alebo vzduch/voda, vždy sa stanoví optimálny prevádzkový stav.
 

TECHNICKÉ OSOBITOSTI V SKRATKE:

 • Vysoký stupeň využitia zariadenia v spojení s plošným kúrením a chladením HARREITHER.
 • Najvyššia možná efektivita vďaka optimalizovanému využívaniu zdrojov energie.
 • Kompaktný, preverený chladiaci okruh. Bezpečnostný chladiaci prostriedok R 417 A.
 • Vybavené energeticky úsporným čerpadlom triedy A.
 • Prívodná teplota až 63°C, optimálne pri vysokom odbere teplej vody.
 • Kompletne s integrovanou hydraulickou výbavou.
 • Možnosť použitia na aktívne chladenie (reverzibilná prevádzka).
 • Softštartér pre šetrnú prevádzku a dlhú životnosť.
 • Najvyššia možná efektivita pri ohreve teplej vody.
 • Inteligentná high-tech regulácia: sériovo s Universum® Homemanagement tvarovo pekná a kompaktná jednotka s jednoduchým ovládaním.
 • Automatické odmrazovanie podľa potreby.
 • Nízka energetická náročnosť odmrazovania vďaka enormne veľkej ploche výmenníka tepla.