Klima Star ®

Tepelné čerpadlo extra triedy!

Zadanie pre náš tím vývojárov bolo jednoznačné: nové tepelné čerpadlo Klima Star® by malo všetko dokázať ešte lepšie a dokonalejšie ako doteraz. Stavali sme na niekoľko desaťročí trvajúcich skúsenostiach a každý detail sme preskúmali, aby sme celok ešte viac zdokonalili. Integráciou nového manažmentu domácnosti Universum® od firmy HARREITHER sa vytvoriť absolútny skvost. Žiadne tepelné čerpadlo nie je výkonnejšie!

VYKUROVAŤ A CHLADIŤ JEDNÝM ZARIADENÍM!

Klima Star® je možné použiť ako tepelné čerpadlo  soľanka-voda (pôda) alebo voda-voda (podzemná voda). Fascinujúce pritom je, že pomocou jedného zariadenia možno vykurovať aj chladiť. Tepelné čerpadlá soľanka-voda a voda-voda majú tú veľkú výhodu, že ich prevádzka nie je závislá od vonkajšej teploty, nakoľko zdroje tepla, ktorými sú voda a pôda, vykazujú počas celej doby prevádzky relatívne konštantnú teplotu.

ECHNICKÉ OSOBITOSTI V SKRATKE:

  • Kompaktná, odskúšaná cirkulácia chladu.
  • Bezpečnostný chladiaci prostriedok R 417 A.
  • Najvyššia možná efektivita pri príprave teplej vody. Vybavené energeticky úsporným čerpadlom triedy A.
  • Prívodná teplota až do 63°C, optimálne pri vysokom odbere teplej vody.
  • Kompletne s integrovanou hydraulickou výbavou.
  • Možnosť použitia na aktívne chladenie (reverzibilná prevádzka).
  • Softštartér pre šetrnú prevádzku a dlhú životnosť.